Ubuntu Ayarları

Öncelikle eduroam_kurulum ssid'ni kullanarak http://eduroam.atilim.edu.tr adresindeki dosyalar bölümünden sertifika
dosyasını seçerek  gelen ekrandaki "Trust this CA to identy software developers" kutusunu isaretleyerek OK
butonuyla çıkınız. 

Daha sonra   menülerden aşağıdaki sırayı izleyerek gerekli ayarları yapınız. 

System >> preferences >> Network Connenctions >> Wireless >> Add

SSID: eduroam
Mode: infrastructure
MTU: automatic

Wireless Security menusunden

Securty: Wpa & wpa2 enterprise
Authentication: Tunneled TLS
CA certificate: (None)
inner authentication: PAP 
username: kullaniciadi@student.atilim.edu.tr
password: mail sifreniz

şeklinde tanımlayarak yapılandırmayı bitirdikten sonra eduroam SSID'si ile bağlanabilirsiniz.